Følg dit indre kompas

Følg dit indre kompas

Tænk, hvis ens indre kompas er ude af kurs, og vi ikke længere kan kende forskel på rigtig og forkert …

Jeg tænker, at vi alle forsøger at følge vores indre kompas, og gøre de ting, som føles rigtige i maven.  Det er jo også nødvendigt for, at vi kan finde ro i vores beslutninger.

Men der er jo altid 2 eller flere sider af en sag, og vi oplever jo alle tingene forskelligt. Hvilket jo i bund og grund er en god ting.

Lad os drøfte en problemstilling, hvor vi er flere der skal være enige om en fælles kurs.

Vi er jo et foreningsland og mange mener, at foreningslivet er en af grundstenene i vores samfund og vores kultur. Så det vil være oplagt, at vi tager udgangspunkt i en forening.

Lad os vælge Skattestyrelsens område, da dette område er forholdvis let at arbejde med. Da området er reguleret af regler og love.

Disse er for det meste enkle og lige til. Vi skal følge reglerne på skatteområdet.

Så hvis jeg f.eks. er kasserer i en forening, som er drevet af frivillige, hvor vi ved en fejl ikke har fået indberettet et eller flere skattepligtige beløb.

Hvad gør jeg så?

1. Jeg vil drøfte sagen med Skattestyrelsen

Vi har, som forening, en pligt til at kende reglerne på skatteområdet.

Skattestyrelsen forventer derfor også, at foreningerne har den nødvendige viden, så vi kan overholde de gældende regler på området. Og hvis vi er i tvivl, så forventer de også, at vi kontakter dem.

Vi skal følge reglerne, uanset om vi er enige i disse eller ej.

Så hvis en forening bliver opmærksom på, at de gennem nogle år ikke har fået indberettet et eller flere skattepligtige beløb, så skal fejlen selvfølgelig rettes, så foreningen overholder reglerne på området.

Eventuelt i samarbejde med Skattestyrelsen, da foreningen også skal rette fejlen x-antal år tilbage.

2. Det er vigtigt for mig, at jeg følger min samvittighed

Da vi agerer og handler på vegne af en forening, så er det vigtigt, at vi får rettet fejlen korrekt.

Jeg tænker også, at det er vigtigt, især for de foreninger, som søger om offentlige midler, tilskud og sponsorater.

Hvis I spørger mig, så er det den eneste rigtige løsning for foreningen, bestyrelsen, eventuelt en ny bestyrelse og i forhold til Skattestyrelsen.

Men hvad gør vi, hvis vi ikke kan blive enige om den fremgangsmåde i en bestyrelse?

3. At vi er enige om, hvad vi er uenige om

Det kan være, at nogle i bestyrelsen ikke mener, at det er nødvendigt at rette x-antal år tilbage. Det kan være på grund af, at risikoen for at en forening bliver udtaget til kontrol i Skattestyrelsen er minimal – og formentlig ikke eksisterende.

Hvis bestyrelsen ikke kan blive enig, så må hver enkelt bestyrelsesmedlem overveje, hvad der føles rigtig, og hvad der føles forkert. Og hvad der føles rigtig i maven.

For mig vil det rigtige ALTID være at følge reglerne på området. Også selvom sandsynligheden for at blive opdaget er minimal.

4. Hvad har vi af ansvar i bestyrelsen

Vi skal jo også være opmærksom på, at en eventuel ny bestyrelse overtager ansvaret for regnskaberne.

Så det er vigtigt, at en ny bestyrelse får oplyst, hvis en forening tidligere har rettet en fejl på skatteområdet. Bestyrelsen skal selvfølgelig også oplyse, hvordan de har taget hånd om fejlen, herunder både bagudrettet og fremadrettet. Det vil uden tvivl være det rigtige at gøre

Hvis vi, som frivillige, bliver i tvivl om regler mm., så kan vi altid få hjælp og vejledning hos Skattestyrelsen og hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

5. Hvad indebærer de forskellige beslutninger

De beslutninger, som en bestyrelse tager, kan have konsekvenser. Hvis reglerne på skatteområdet ikke overholdes, så kan der blive rejst en skattesag. Og dette vil der selvfølgelig være en risiko for, indtil regnskabet er forældet.

Risikoen for, at dette vil ske, er som tidligere nævnt minimal – og formentlig igen ikke eksisterende.

Alle foreninger og frivillige kan jo lave fejl, og det er uheldigt. Ingen tvivl om det.

Men så længe foreningerne tager hånd om disse, når de bliver bekendt med en eventuel fejl, og får det rettet efter reglerne på området. Så er der jo ingen problemer for hverken foreningen eller for bestyrelsen.

6. Hvad vil jeg gøre?

Jeg vil søge råd og vejledning hos Skattestyrelsen og Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Så jeg har de nødvendige oplysninger til at træffe den rigtige beslutning for mig.

Lige på skatteområdet, vil jeg ALTID følge reglerne. Det er jeg slet ikke i tvivl om. 

For mig er det ikke et spørgsmål om, hvor stor sandsynligheden er for, at vi bliver opdaget.

For mig er det et spørgsmål om at gøre det rigtige i forhold til foreningen, bestyrelsen, en eventuel ny bestyrelse – og ikke mindst min samvittighed. Mit indre kompas.

Så er der selvfølgelig en masse andre områder, hvor tingene kan drøftes, og hvor flertallet i bestyrelsen bestemmer. Og sådan skal det jo også være.

Det er jo, når vi er uenige, at vi lærer noget.

Hvis du skulle følge dit indre kompas og din mavefornemmelse, hvad vil du så gøre?

Vi skal altid være tro mod os selv og kunne hvile i vores beslutninger. Uanset hvad andre siger og mener. Og det er altid i orden at sige fra, når andre vil have os til at overskride vores grænser.

Pas på dig selv, og husk på, at du er frivillig!

One Comment

Skriv et svar